Oddelenie behaviorálnej neurovedy

VEDÚCI ODDELENIA

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

02 / 3229 6018

igor.riecansky@savba.sk

O ODDELENÍ

Oddelenie sa zaoberá výskumom mozgových mechanizmov psychických procesov, správania a pohybu. Predmetom štúdia sú neurobiologické mechanizmy kognitívnych funkcií, emócií a motoriky, ich úloha v duševnom zdraví a narušenie pri duševných poruchách a neuropsychiatrických ochoreniach. Výskum sa tiež zameriava na procesy udržiavania rovnováhy vzpriameného postoja a chôdze človeka a ich porušenie pri starnutí a neurodegeneratívnych chorobách.

Vybrané publikácie

MARKO, MartinRIEČANSKÝ, Igor. The left prefrontal cortex supports inhibitory processing during semantic memory retrieval. In Cortex, 2021, vol. 134, p. 296-306. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.11.001

MARKO, MartinCIMROVÁ, BarboraRIEČANSKÝ, Igor. Neural theta oscillations support semantic memory retrieval. In Scientific Reports, 2019, vol. 9, art. no. 17667. https://doi.org/10.1038/s41598-019-53813-y

MARKO, MartinMICHALKO, DrahomírRIEČANSKÝ, Igor. Remote associates test: An empirical proof of concept. In Behavior Research Methods, 2019, vol. 51, no. 6, p. 2700-2711. https://doi.org/10.3758/s13428-018-1131-7

KUTLÍKOVÁ, Hana – BABKOVÁ DURDIAKOVÁ, Jaroslava – WAGNER, Bernhard – VLČEK, Miroslav – EISENEGGER, Christoph – LAMM, Claus – RIEČANSKÝ, Igor. The effects of testosterone on the physiological response to social and somatic stressors. In Psychoneuroendocrinology, 2020, vol. 117, art. no. UNSP 104693. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104693

BZDÚŠKOVÁ, DianaMARKO, MartinHIRJAKOVÁ, ZuzanaKIMIJANOVÁ, JanaHLAVAČKA, FrantišekRIEČANSKÝ, Igor. The effects of virtual height exposure on postural control and psychophysiological stress are moderated by individual height intolerance. In Frontiers in Human Neuroscience, 2022, vol. 15, no., art. no. 773091. https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.773091

HIRJAKOVÁ, Zuzana – BIZOVSKÁ, Lucia – BZDÚŠKOVÁ, DianaHLAVAČKA, František – JANURA, Miroslav. Postural stability after treadmill and overground walking in young and elderly. In Gait & Posture, 2020, vol. 80, p. 84-89. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2020.05.014

OBN v médiách

  • RTVS – relácia Generácia
  • RTVS – relácia Experiment | Prečo sa bojíme iracionálnych vecí a ako sa s tým dá pracovať
  • Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita
  • Podcast s profesorkou Barbarou Ukropcovou a doktorom Igorom Riečanským o tom, ako nielen zachovať, ale aj pozdvihnúť zdravie nášho mozgu
  • Na hlavy dali ľuďom elektródy, aby skúmali pamäť. Ako mozog „vyrába“ myseľ, je jedna z najväčších záhad, vraví vedec
  • Čip v hlave: Musk chce pomáhať ľuďom s parkinsonom. Čo na to slovenskí vedci?
  • Naši vedci na stope zásadného objavu: Zmení budúcnosť piluliek na bolesť?
  • Schizofrénia, vec genetiky?