Oddelenie behaviorálnej neurovedy

TitulMenoE-mailTelefón
Ing. 02/32296085
RNDr., PhD. 02/32296051
RNDr., PhD. 02/ 32296016
Mgr., PhD. 02/32296051
MUDr., CSc. 02/32296016
RNDr., PhD. 02/32296051
Mgr., PhD. 02/32296023
Mgr., PhD. 02/ 32296023
Mgr., PhD.
MUDr., PhD. 02/ 3229 6018
Mgr., PhD. 02/ 32296022
Prof. MUDr. , PhD.

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr. 02/3229 6022