Organizačná štruktúra

Riaditeľka:

Zástupkyňa riaditeľky:

Tajomníčka:

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

RNDr. Martina Cebová, PhD.

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.


Členovia správnej rady CEM SAV, v. v. i.
za Ústav normálnej a patologickej fyziológie:

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.


Členovia vedeckej rady CEM SAV, v. v. i.
za Ústav normálnej a patologickej fyziológie:

RNDr. Martina Cebová, PhD.
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.


Vedecký útvar

Oddelenie cievnej patofyziológie:

Oddelenie behaviorálnej neurovedy:

Oddelenie experimentálnej hypertenzie:

Oddelenie neuro-kardiovaskulárnych interakcií:

Vedúci

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.


Administratívno-technický útvar

Vedúci:

Knižnica:

Katarína Marcineková

Katarína Šoltésová