Oddelenie experimentálnej hypertenzie

TitulMenoE-mailTelefón
RNDr., PhD.
RNDr., DrSc. 02/32296013
Mgr., PhD. 02/32296045
Ing., PhD. 02/32296064
RNDr., PhD.
Mgr., PhD. 02/3229 6045
02/32296043
MUDr. RNDr., PhD. 02/32296043

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
MSc. 02/3229 6045