Oddelenie cievnej patofyziológie

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr., PhD. 02/32296025
RNDr., PhD. 02/32296014
Mgr. 02/3229 6050
Mgr., PhD. 02/32296050
Mgr., PhD. 02/32296050
RNDr., PhD. 0904171690
doc. MUDr., CSc. 02/32296044
Mgr., PhD. 02/32296044

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
MSc.