PDF Tlačiť

 

Podpora zdravia pracovníkov s chronickými ochoreniami - verejné zdravotníctvo a práca


Zdroj financovania: Executive Agency of Health and Consumers,

Číslo projektu: EAHC No. 20101208,

Koordinátor: Prevent a.s. (Bruxelles, Belgicko),

Vedúci projektu v ÚNPF SAV: Fedor Jagla,

Trvanie: 1.9.2011 - 31.8.2013

Anotácia:

Účelom projektu bolo prispieť k implementácii efektívnych aktivít podpory zdravia na pracovisku v rámci korporátnych zdravotníckych politík zamestnávateľov v Európe, so zameraním na udržanie si a na návrat do pracovného procesu zamestnancov s chronickými ochoreniami.

Partnerské krajiny:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Malta, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko.

 

Späť