PDF Tlačiť

 

Európska sieť pre výskum oxidačného stresu a redox biológiu (EU ROS)


Program: COST, 

číslo projektu: COST BM-1203, 

vedúci projektu: Andreas Daibner (Johannes Gutenberg-Universität Mainz),

vedúci projektu v ÚNPF SAV: Oľga Pecháňová, trvanie: 1.6.2013 - 31.5.2016

Anotácia:

BM-1203 (EU-ROS) je COST Action v rámci biomedicíny a molekulárnej biológie. Zahŕňa všetky oblasti medicíny ako sú praktizované v Európe a základný, predklinický a klinický lekársky výskum vyvinutý s cieľom zhmotniť "bench to bedside" poňatie. COST je medzivládna sieť pre Európsku spoluprácu v oblasti vedy a techniky, ktorá umožňuje koordináciu výskumu národne financovaného na európskej úrovni. COST má veľmi zvláštne poslanie a ciele, ktoré prispievajú k zníženiu roztrieštenosti v európskych investíciách do výskumu a otvorenie európskeho výskumného priestoru k spolupráci na celom svete. COST hrá veľmi dôležitú úlohu pri budovaní európskeho výskumného priestoru (ERA) a tiež zvyšuje mobilitu výskumných pracovníkov v celej Európe a podporuje vznik vedeckej excelentnosti v deviatich kľúčových oblastiach.

 

 

Späť