PDF Tlačiť

Medzinárodné projekty

 

Súčasné projekty 
 

Európska sieť pre výskum oxidačného stresu a redox biológiu (EU ROS)
Program: COST, číslo projektu: COST BM-1203, vedúci projektu: Andreas Daibner (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Oľga Pecháňová, trvanie: 1.6.2013 - 31.5.2016
Viac...

 

Odpovede krvného tlaku indukované stresom: endotelové faktory vs. centrálna regulácia sympatikového tonusu
Program: MVTS SAV, vedúci projektu: Iveta Bernátová, trvanie: 1/2016 - 12/2017
Viac...

 

Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc

Ćíslo projektu: APVV SK-AT-2015-0031, Zodpovedný riešiteľ: prof. Erika Zemková, PhD. (Univerzita Komenského), Zodpovedný riešiteľ v ÚNPF SAV: Ing. František Hlavačka, CSc., trvanie: 01.01. 2016 - 31.12. 2017 

Viac...

 


Projekty ukončené v období 2012 - 2015 
 
Plynné transmitery: od základného výskumu po terapeutické aplikácie
Program: COST, číslo projektu: COST BM1005, vedúci projektu: Andreas Papapetropoulos (University of Athens), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Oľga Pecháňová, trvanie: 1.5.2011 - 1.5.2015
Viac...
 
Podpora zdravia pracovníkov s chronickými ochoreniami - verejné zdravotníctvo a práca
Zdroj financovania: Executive Agency of Health and Consumers, číslo projektu: EAHC No. 20101208, koordinátor: Prevent a.s. (Bruxelles, Belgicko), vedúci projektu v ÚNPF SAV: Fedor Jagla, trvanie: 1.9.2011 - 31.8.2013
Viac...
 
Štúdium interakcií reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého pri hľadaní nových mechanizmov ovplyvňujúcich hypertenziu
Program: SAS-Taiwan, číslo projektu: SAS-NSC JRP 2010/01, vedúci projektu: Ima Dovinová, trvanie projektu: 1.1.2011 - 31.12.2013
Viac...