PDF Tlačiť

 

Laboratórium regulácie motoriky

 

Vedúci :

Ing. František Hlavačka, CSc.

tel.: +421 2 32296015

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Vedeckí pracovníci:

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

Mgr. Zuzana Hirjaková, PhD.

RNDr. Jana Kimijanová, PhD.

MUDr. Marián Šaling, CSc.

Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

 

 

     Laboratórium regulácie motoriky sa zaoberá senzorickou reguláciou postoja a chôdze človeka. V laboratóriu sa skúmajú nielen mechanizmy udržiavania rovnováhy vzpriameného postoja, ale aj fyziologické mechanizmy dynamickej rovnováhy počas vstávania zo sedu či iniciácie kroku a následnej chôdze. Analyzujú sa posturálne odpovede na senzorickú stimuláciu u zdravých ľudí a pacientov s vestibulárnymi, neurodegeneratívnymi a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vykonáva sa posturografické vyšetrenie postoja a chôdze v rôznych senzorických podmienkach, tj. sleduje sa posturálna aktivita počas vibračnej stimulácie vybraných svalov, zrakovej stimulácie (pohyb a rotácia scény) i galvanickej stimulácie vestibulárneho aparátu.
      Získavajú sa tiež nové poznatky o senzorickej spätnej väzbe s cieľom jej uplatnenia v procese rehabilitácie narušenej funkcie rovnováhy postoja a chôdze. Pozornosť sa venuje i vplyvu dýchacej aktivity na reguláciu rovnováhy. Sledujú sa zmeny dychového objemu a dychovej frekvencie v kombinácii so spätnou väzbou, pričom zistenia možno využiť na potenciálne zvýšenie efektivity cieleného tréningu udržiavania rovnováhy.
    Cieľom činnosti laboratória je aj návrh inovatívnych metód na presnejšiu diagnostiku rôznych porúch rovnováhy postoja a chôdze u vybraných skupín pacientov so senzomotorickým deficitom. Sledujú sa funkčné limity stability, posturálne stratégie pri zahájení chôdze v rôznych senzorických a kognitívnych podmienkach, a taktiež kinematické a kinetické parametre chôdze. Zisťujú sa rozdiely v mechanizmoch udržiavania rovnováhy postoja a chôdze u mladých a starších zdravých ľudí, a taktiež rozdiely v motorických vzoroch u seniorov a pacientov s poruchou rovnováhy. Získané poznatky následne slúžia aj pri návrhu spôsobov prevencie proti zhoršovaniu rovnováhy vplyvom veku i niektorých ochorení.
     V laboratóriu sa využívajú vysoko špecializované metódy pre analýzu udržiavania rovnováhy postoja a chôdze človeka. Základnými metódami sú záznam oporných tlakových síl pomocou stabilometrickej platne, 3D záznam zrýchlenia a uhlovej rýchlosti vybraných segmentov tela pomocou bezdrôtových inerciálnych snímačov a záznam elektromyografickej aktivity svalov. Laboratórium disponuje aj unikátnym optoelektronickým kamerovým systémom pre 3D záznam a komplexnú analýzu pohybu. Využíva sa biokybernetický prístup k analýze údajov, ktorý zahŕňa počítačové modelovanie skúmaných fyziologických funkcií a mechanizmov.

 

Vybrané publikácie od r. 2012

 

HORAK, FB. - KLUZIK, J. - HLAVACKA, F. Velocity-dependence of vestibular information for postural control on tilting surfaces. In J Neurophysiol, 2016, doi: 10.1152/jn.00057.2016. (2.887 - IF2015)

 

SKORVANEK, M. - ROSENBERGER, J. - MINÁR, M. - GROFIK, M. - HAN, V. - GROOTHOFF, J.W. - VALKOVIČ, P. - GDOVINOVA, Z. - VAN DIJK, J.P. Relationship between the non-motor items of the MDS-UPDRS and Quality of Life patients with Parkinson's disease. In Journal of the Neurological Sciences, 2015, vol. 353, no. 1-2, p. 87-91. (2.474 - IF2014)

 

BRECL, J.G. - PELYKH, O. - KOŠUTZKÁ, Z. - PIRTOŠEK, Z. - TROŠT, M. - ILLMBERGER, J. - VALKOVIČ, P. - MEHRKENS, J.H. - BOTZEL, K. Postural stability under globus pallidus internus stimulation for dystonia. In Clinical Neurophysiology, 2015, vol. 126, no. 12, p. 2299-305. (3.097 - IF2014).

 

MINÁR, M. - KOŠUTZKÁ, Z. - HABÁNOVÁ, H. - RUSNÁK, I. - PLANCK, K. - VALKOVIČ, P. Restless legs syndrome in pregnancy is connected with iron deficiency. In Sleep Medicine, 2015, vol. 16, no. 5, p. 589-592. (3.154 - IF2014).


HALICKÁ, Z. - LOBOTKOVÁ, J. - BUČKOVÁ, K. - HLAVAČKA, F. Effectiveness of different visual biofeedback signals for human balance improvement. In Gait & Posture, 2014, vol. 39, p. 410-414. (2.299 - IF2013)

 

HALICKÁ, Z. - LOBOTKOVÁ, J. - BZDÚŠKOVÁ, D. - HLAVAČKA, F. Age-related changes in postural responses to backward platform translation. In Physiological Research, 2012, vol. 61, no.3, p. 331-335. (1.555 - IF2011)

 

VALKOVIČ, P. - MINÁR, M. - ŠINGLIAROVÁ, H. - HARSANY, J. - HANÁKOVÁ, M. - MARTINKOVÁ, J. - BENETIN, J. Pain in Parkinson's disease: A cross-sectional study of its prevalence, types, and relationship to depression and quality of life. In PLoS ONE, 2015, vol. 10, no. 8, p. e0136541. (3.234 - IF2014).

 

 

MACHO, L. - KVETŇANSKÝ, R. - AHLERS, I. - MIŠUROVÁ, E. - HLAVAČKA, F. Life science space research in Czechoslovakia and Slovak Republic. In History of Rocketry and Astronautics. AAS History Series. Vol. 41. - San Diego, California : American Astronautical Society, 2014, s. 413-430.

 

 

MOKOŠÁKOVÁ, M. - KRŠKOVÁ, L. - HLAVAČKA, F.- ZEMAN, M. Diurnal changes of the postural control in young women without and with hormonal contraceptive treatment. In Neuroendocrinology Letters, 2014, vol. 35, no. 3, p. 230-235. (0.935 - IF2013)

 

 

MINÁR, M.- VALKOVA, P. - VALKOVIČ, P. Prevalence and impact of restless legs syndrome in university students. In Movement Disorders, 2013, vol. 28, no. 8, p. 1157-1158. (4.558 - IF2012). (2013 - Current Contents).

 

 

VALKOVIČ, P. - ŠTEFÁNIKOVÁ, G. - KOVÁČIKOVÁ, Z. - LIPKOVÁ, J. - SCHMIDT, F. - HLAVAČKA, F. - ZEMKOVÁ, E. Static and task-oriented balance tests in early stages of Parkinson's disease. In Parkinsonism & Related Disorders, 2012, vol. 18, suppl. 2, p. S74. (3.795 - IF2011). (2012 - Current Contents)

 

 

Vybrané publikácie do r. 2012

 

VALKOVIČ, P. - ABRAHÁMOVÁ, D. - HLAVAČKA, F. - BENETIN, J. Static posturography and infraclinical postural instability in early-stage Parkinson's disease. In Movement Disorders, 2009, vol. 24, no. 11, p. 1713-1714. (3.898 - IF2008).

 

ABRAHÁMOVÁ, D. - HLAVAČKA, F. Age-related changes of human balance during quiet stance. In Physiological Research, 2008, vol. 57, no. 6, p. 957-964. (1.505 - IF2007)

 

HORAK, F.B. - HLAVAČKA, F. Somatosensory loss increases vestibulospinal sensitivity. In Journal of Neurophysiology, 2001, vol. 86, no. 2, p. 575-585. (3.855 - IF2000)

 

MAURER, C. - MERGNER, T. - BOLHA, B. - HLAVAČKA, F. Vestibular, visual and somatosensory contributions to human control of upright stance. In Neuroscience Letters, 2000, vol. 281, p. 99-102.

 

INGLIS, J.T. - SHUPERT, C.L. - HLAVAČKA, F. - HORAK, F.B. Effect of galvanic vestibular stimulation on human postural responses during support surface translations. In Journal of Neurophysiology, 1995, vol. 73, no. 2, p. 896-901.

 

Súčasné projekty

 

VEGA 1/0824/17, Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie, trvanie: 01.01.2017 - 31.12.2019   Viac...

 

VEGA 2/0094/16, Vplyv veku na senzorickú reguláciu rovnováhy pri vstávaní zo sedu a chôdzi, zodpovedný riešiteľ: Ing. František Hlavačka, CSc., trvanie projektu: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2018   Viac...


VEGA 1/0373/14, Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu, zodpovedný riešiteľ: prof. Erika Zemková, PhD. (Univerzita Komenského), trvanie projektu: 01. 01. 2014 - 31. 12. 2016   Viac...

 

APVV SK-AT-2015-0031, Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračných funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc, zodpovedný riešiteľ: prof. Erika Zemková, PhD. (Univerzita Komenského), trvanie: 01.01. 2016 - 31.12. 2017   Viac...

 

Balance Disorders Laboratory, Department of Neurology, School of Medicine, Oregon Health and Science University, Portland, USA (vedúci: prof. Fay B. Horak, PhD.)
Spolupráca je zameraná na výskum porúch rovnováhy, mobilitu doktorandov, analýzu dát z vyšetrení pacientov v oboch laboratóriách, prípravu spoločných publikácií.