Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

O NÁS

Ústav normánej a patologickej fyziológie (ÚNPF) je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. V centre záujmu ústavu sú problémy hypertenzie a cirkulácie krvi, štruktúra kardiovaskulárneho systému, sociálny stres, procesy spracovania informácií v ľudskom mozgu a ich zmeny pri rôznych chorobách a poruchách, mechanizmy udržiavania rovnováhy postoja a možnosti modelovania procesov v nervovom a kardiovaskulárnom systéme. Pri výskume spolupracujeme s viacerými vedeckými a klinickými pracoviskami na Slovensku aj zahraničí.
Viac >>

Aktuality

Nový článok v Scientific Reports.

Človek počas života akumuluje a usporadúva veľké množstvo poznatkov o svete. Disponuje komplexnými mentálnymi predstavami, konceptami a bohatým lexikónom, ktoré spolu tvoria tzv. sémantickú pamäť. V našom výskume sme sa zamerali na otázku ako je sémantická pamäť implementovaná v ľudskom mozgu. Skúmali sme mozgové procesy, ktoré nám umožňujú vybaviť si poznatky a predstavy z pamäti alebo ich naopak potlačiť a selektovať, v závislosti […]

Ži v rovnováhe – nie pod tlakom!

Už po štvrtýkrát sa pracovníci Centra experimentálnej medicíny (CEM) Slovenskej akadémie vied (SAV) Ústavu normálnej a patologickej fyziológie a Ústavu pre výskum srdca (s podporou Ústavu farmakológie a toxikológie) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave zúčastnili Európskej noci výskumníkov 2019 (ENV), kde svojím návštevníkom prezentovali vedecký výskum zameraný na srdcovo-cievny a posturálny systém, tentokrát s názvom „Ži […]