Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

O NÁS

Ústav normánej a patologickej fyziológie (ÚNPF) je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. V centre záujmu ústavu sú problémy hypertenzie a cirkulácie krvi, štruktúra kardiovaskulárneho systému, sociálny stres, procesy spracovania informácií v ľudskom mozgu a ich zmeny pri rôznych chorobách a poruchách, mechanizmy udržiavania rovnováhy postoja a možnosti modelovania procesov v nervovom a kardiovaskulárnom systéme. Pri výskume spolupracujeme s viacerými vedeckými a klinickými pracoviskami na Slovensku aj zahraničí.
Viac >>

Aktuality

Ži v rovnováhe – nie pod tlakom!

Už po štvrtýkrát sa pracovníci Centra experimentálnej medicíny (CEM) Slovenskej akadémie vied (SAV) Ústavu normálnej a patologickej fyziológie a Ústavu pre výskum srdca (s podporou Ústavu farmakológie a toxikológie) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave zúčastnili Európskej noci výskumníkov 2019 (ENV), kde svojím návštevníkom prezentovali vedecký výskum zameraný na srdcovo-cievny a posturálny systém, tentokrát s názvom „Ži […]

Pracovníci ÚNPF, CEM SAV sa zúčastnili II. ročníka Víkendu SAV

Predposledný júnový týždeň sa skupina piatich pracovníkov ÚNPF, CEM SAV zúčastnili II. ročníka popularizačnej akcie Slovenskej akadémie vied, ktorá sa uskutočnila na Primaciálnom námestí pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla (bližšie informácie v článku Víkend so SAV 2019 a Víkend so SAV ponúkol skvelú atmosféru). Pracovníci sa zamerali na prevenciu niektorých civilizačných ochorení, najmä na vysvetľovanie príčin a […]