Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

O NÁS

Ústav normánej a patologickej fyziológie (ÚNPF) je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. V centre záujmu ústavu sú problémy hypertenzie a cirkulácie krvi, štruktúra kardiovaskulárneho systému, sociálny stres, procesy spracovania informácií v ľudskom mozgu a ich zmeny pri rôznych chorobách a poruchách, mechanizmy udržiavania rovnováhy postoja a možnosti modelovania procesov v nervovom a kardiovaskulárnom systéme. Pri výskume spolupracujeme s viacerými vedeckými a klinickými pracoviskami na Slovensku aj zahraničí.
Viac >>

Aktuality

Natural Psychoplastogens As Antidepressant Agents

Našim kolegom Jakubovi Benkovi a Stanislave Vrankovej vyšla v časopise Molecules práca pod názvom „Natural Psychoplastogens As Antidepressant Agents„. V práci popisujú účinky novej kategórie látok, zvanej psychoplastogény. Patria medzi ne klasické psychedeliká, ketamín, či 7,8-dihydroxyflavón. Tieto látky sú schopné vyvolať rýchly a robustný neuroplastický efekt spolu so zmenou konektivity nervových sietí. Neuroplasticita zohráva významnú […]

Článok v Denníku N

„Na hlavy dali ľuďom elektródy, aby skúmali pamäť. Ako mozog „vyrába“ myseľ, je jedna z najväčších záhad, vraví vedec. Výskumu sa zúčastnilo osemnásť dobrovoľníkov. Na hlavu v oblasti ľavej mozgovej hemisféry im pripojili vodivé elektródy a zapli slabý striedavý prúd s frekvenciou 6 hertzov (Hz). Slovenskí vedci zo SAV tak skúmali neurobiologickú podstatu sémantickej pamäti.“ https://dennikn.sk/1691734/na-hlavy-dali-ludom-elektrody-aby-skumali-pamat-ako-mozog-vyraba-mysel-je-jedna-z-najvacsich-zahad-vravi-vedec/

Nový článok v Scientific Reports.

Človek počas života akumuluje a usporadúva veľké množstvo poznatkov o svete. Disponuje komplexnými mentálnymi predstavami, konceptami a bohatým lexikónom, ktoré spolu tvoria tzv. sémantickú pamäť. V našom výskume sme sa zamerali na otázku ako je sémantická pamäť implementovaná v ľudskom mozgu. Skúmali sme mozgové procesy, ktoré nám umožňujú vybaviť si poznatky a predstavy z pamäti alebo ich naopak potlačiť a selektovať, v závislosti […]