Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

O NÁS

Ústav normánej a patologickej fyziológie (ÚNPF) je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. V centre záujmu ústavu sú problémy hypertenzie a cirkulácie krvi, štruktúra kardiovaskulárneho systému, sociálny stres, procesy spracovania informácií v ľudskom mozgu a ich zmeny pri rôznych chorobách a poruchách, mechanizmy udržiavania rovnováhy postoja a možnosti modelovania procesov v nervovom a kardiovaskulárnom systéme. Pri výskume spolupracujeme s viacerými vedeckými a klinickými pracoviskami na Slovensku aj zahraničí.
Viac >>

Aktuality

Stimulácia mozgu odhalila nové poznatky o sémantickej pamäti

Systém sémantickej kontroly reguluje vybavovanie poznatkov s pamäti podľa aktuálnych potrieb. Študovali sme mozgové mechanizmy tohto systému pomocou neinvazívnej transkraniálnej stimulácie jednosmerným prúdom (tDCS) a zistili sme, že stimulácia mozgovej kôry ľavého čelového laloka zlepšila inhibíciu obvyklých sémantických asociácií, avšak nie vybavovanie významovo súvisiacich pojmov alebo prepínanie medzi spôsobmi vybavovania. Naše výsledky ukazujú, že systém sémantickej […]

Získali sme financie na projekt, ktorý pomôže v boji s pandémiou COVID-19

Dňa 10.9.2020 APVV rozhodla o žiadostiach podaných v rámci výzvy „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“.  Zo 116 podaných žiadostí je naše centrum jednou zo štyroch úspešných inštitúcií z pôdy SAV. Riešiteľský kolektív pod vedením RNDr. S. Čačányiovej, PhD., v spolupráci s kolegami z Lekárskej fakulty UK a Ústavu […]

Nové projekty APVV

Naši kolegovia uspeli v žiadostiach o výskumné granty v rámci všeobecnej výzvy APVV vyhlásenej koncom roku 2019. Dr. Igorovi Riečanskému spolu s kolektívom Oddelenia behaviorálnej neurovedy bol prijatý projekt s názvom „Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií“. Dr. Soňa Čačányiová a jej Oddelenie cievnej patofyziológie sa zas budú podielať na projekte „Štúdium biologických účinkov […]