Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

O NÁS

Ústav normánej a patologickej fyziológie (ÚNPF) je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. V centre záujmu ústavu sú problémy hypertenzie a cirkulácie krvi, štruktúra kardiovaskulárneho systému, sociálny stres, procesy spracovania informácií v ľudskom mozgu a ich zmeny pri rôznych chorobách a poruchách, mechanizmy udržiavania rovnováhy postoja a možnosti modelovania procesov v nervovom a kardiovaskulárnom systéme. Pri výskume spolupracujeme s viacerými vedeckými a klinickými pracoviskami na Slovensku aj zahraničí.
Viac >>

Aktuality

Získali sme financie na projekt, ktorý pomôže v boji s pandémiou COVID-19

Dňa 10.9.2020 APVV rozhodla o žiadostiach podaných v rámci výzvy „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“.  Zo 116 podaných žiadostí je naše centrum jednou zo štyroch úspešných inštitúcií z pôdy SAV. Riešiteľský kolektív pod vedením RNDr. S. Čačányiovej, PhD., v spolupráci s kolegami z Lekárskej fakulty UK a Ústavu […]

Nové projekty APVV

Naši kolegovia uspeli v žiadostiach o výskumné granty v rámci všeobecnej výzvy APVV vyhlásenej koncom roku 2019. Dr. Igorovi Riečanskému spolu s kolektívom Oddelenia behaviorálnej neurovedy bol prijatý projekt s názvom „Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií“. Dr. Soňa Čačányiová a jej Oddelenie cievnej patofyziológie sa zas budú podielať na projekte „Štúdium biologických účinkov […]

The effects of testosterone on the physiological response to social and somatic stressors.

V tejto štúdii sme skúmali úlohu testosterónu v stresovej odpovedi pomocou jednorazového podania tohto hormónu zdravým dobrovoľníkom. Zistili sme, že účinok testosterónu závisí od typu stresora: testosterón zvýšil aktiváciu sympatického autonómneho nervového systému vyvolanú somatickým stresorom, avšak znížil jeho aktiváciu vyvolanú sociálnym stresorom. Testosterón teda adaptívne reguluje stresovú odpoveď na základe špecifických charakteristík záťaže, ktorej […]