Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

O NÁS

Keď bola v roku 1953 založená Slovenská akadémia vied, vznikol aj súbor niekoľkých samostatných laboratórií zameraných na medicínsky výskum. V r. 1957 boli tieto laboratória združené ako oddelenia do vedeckého ústavu s názvom Ústav experimentálnej medicíny SAV (ÚEM SAV). V r. 1965 z dvoch oddelení – Oddelenia experimentálnej chirurgie a Oddelenia experimentálnej hygieny - vznikli samostatné ústavy a pôvodný názov ÚEM bol na základe novej profilácie zmenený na Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied (ÚNPF SAV). Založenie ústavu umožnilo rozvíjať na profesionálnej úrovni vedecký výskum v oblasti kardiovaskulárnej fyziológie, neurofyziológie a psychofyziológie. V súčasnosti je ÚNPF SAV jediným výskumným ústavom na Slovensku, ktorý sa zaoberá humánnou fyziológiou na systémovej úrovni (základný a klinický výskum).
Viac >>

Aktuality

8th International Congress of Pathophysiology

We cordially invite you to attend the 8th International Congress of Pathophysiology which will be held in Bratislava, Slovakia, in 5 – 8 September 2018. The Congress will provide a comprehensive overview of the latest research in pathophysiology.

8th International Posture Symposium

On behalf of the Scientific and Organizing Committees, we would like to cordially invite you to join us for The 8th International Posture Symposium “Posture and Gait in Research and Clinic” which will be held in the Congress Centre of Slovak Academy of Sciences in Smolenice Castle, Slovak Republic, September 9th – 12th 2018.