PDF Tlačiť

 

Štúdium interakcií reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého pri hľadaní nových mechanizmov ovplyvňujúcich hypertenziu


Program: SAS-Taiwan,

Číslo projektu: SAS-NSC JRP 2010/01,

Vedúci projektu: Ima Dovinová,

Trvanie projektu: 1.1.2011 - 31.12.2013

Anotácia:

Cieľom projektu bolo štúdium vzájomnej interakcie antioxidačného obranného systému- superoxiddizmutáz (SOD), aktivity a expresie jednotlivých izoforiem syntáz oxidu dusnatého (NOS) pri patogenéze hypertenzie. Projekt bol zameraný na štúdium interakcie reaktívnych foriem kyslíka a oxidu dusnatého ako na periférnej úrovni, tak aj na úrovni neuronálneho riadenia v rostro-ventrolaterálnej medule mozgového kmeňa s využitím inhibície alebo nadexpresie génov kódujúcich NOS/SOD izoformy. Ďalej sa zaoberal vplyvom PPAR gama aktivátorov na kardiovaskulárny systém a ovplyvňovanie signálnych dráh spojených s inzulínovou rezistenciou a radikálovou signalizáciou u hypertenzných zvierat. Špeciálna pozornosť bola venovaná určovaniu redoxne-senzitívnych molekúl podieľajúcich sa pri spúšťaní proteínkinázových dráh v hypertenzii.

 

Späť