PDF Tlačiť

 

Oddelenie behaviorálnej neurovedy

 

Vedúci:

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

tel.: +421 2 3229 6018

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Vedeckí pracovníci:

MUDr. Fedor Jagla, CSc.

Mgr. Martin Marko, PhD.

Dr. Jasminka Mandajndžić

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

Doc. RNDr. PaeDr. Stanislav Katina, PhD.

RNDr. Jana Kimijanová, PhD.

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

Mgr. Zuzana Hirjaková, PhD.

Ing. František Hlavačka, CSc.

MUDr. Marián Šaling, CSc.

 

Odborný pracovník VŠ:

Ing. Štefan Bendžala

 

Doktorandi:

Mgr. Veronika Roháriková

Mgr. Rastislav Rovný

Mgr. Milan Mitka

 

 

Laboratórium sa zaoberá fyziológiou psychických procesov, výskumom vzťahu medzi mozgom a správaním. Predmetom štúdia sú mozgové mechanizmy percepcie, pozornosti, pamäti, emócií a motoriky, ich úloha v duševnom zdraví a narušenie pri mentálnych poruchách, predovšetkým schizofrénii, afektívnych a úzkostných poruchách. Študujeme tiež mechanizmy vplyvu psychofarmák a faktorov prostredia na činnosť mozgu a správanie. K metódam využívaným v našom laboratóriu patrí elektroencefalografia (EEG), na udalosť viazané potenciály (ERP), elektrookulografia (EOG), elektromyografia (EMG) a meranie elektrodermálnej aktivity (EDA). Laboratórium používa pokročilé metódy spracovania biosignálov akými sú spektrálna a časovo-frekvenčná analýza, faktorová analýza a i.

 

Vybrané publikácie od r. 2012

 

RIEČANSKÝ, Igor - PAUL, Nina - KӦLBLE, Sarah - STIEGER, Stefan - LAMM, Claus. Beta oscillations reveal ethnicity ingroup bias in sensorimotor resonance to pain of others. In Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2015, vol. 10, no. 7, p. 893-901. (7.372 - IF2014)

 

RÜTGEN, Markus - SEIDEL, Eva-Maria - SILANI, Giorgia - RIEČANSKÝ, Igor - HUMMER, Allan - WINDISCHBERGER, Christian - PETROVIC, Predrag - LAMM, Claus. Placebo analgesia and its opioidergic regulation suggest that empathy for pain is grounded in self pain. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, vol. 112, no. 41, p. E5638-E5646. (9.674 - IF2014)

 

RÜTGEN, Markus - SEIDEL, Eva-Maria - RIEČANSKÝ Igor - LAMM, Claus. Reduction of empathy for pain by placebo analgesia suggests functional equivalence of empathy and first-hand emotion experience. In Journal of Neuroscience, 2015, vol. 35, no. 23, p. 8938-8947. (6.344 - IF2014)

 

RIEČANSKÝ, Igor - TOMOVA, Livia - KATINA, Stanislav - BAUER, Herbert - FISCHMEISTER, Florian P. - LAMM, Claus. Visual image retention does not contribute to modulation of event-related potentials by mental rotation. In Brain and Cognition, 2013, vol. 83, p. 163-170. (2.823 - IF2012)

 

PRIPFL, Jurgen - TOMOVA, Livia - RIEČANSKÝ, Igor - LAMM, Claus. Transcranial magnetic stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex decreases cue-induced nicotine craving and EEG delta power. In Brain Stimulation, 2014, vol. 7, p. 226-233. (5.432 - IF2013)

 

JAGLA, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Age-related cognitive impairment as a sign of geriatric neurocardiovascular interactions: May polyphenols play a protective role? In Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2015, vol. 2015, article ID 721514, 8 p. (3.516 - IF2014)

 

 

Vybrané publikácie do r. 2012

  

RIEČANSKÝ, Igor - KAŠPÁREK, Tomáš - ŘEHULOVÁ, Jitka - KATINA, Stanislav - PŘIKRYL, R. Aberrant EEG responses to gamma-frequency visual stimulation in schizophrenia. In Schizophrenia Research, 2010, vol. 124, no. 1-3, p. 101-109. (4.458 - IF2009)

 

RIEČANSKÝ, Igor - JAGLA, Fedor. Linking performance with brain potentials: Mental rotation-related negativity revisited. In Neuropsychologia, 2008, vol. 46, p. 3069-3073. (3.630 - IF2007)

 

JAGLA, Fedor - JERGELOVÁ, Mariana - RIEČANSKÝ, Igor. Saccadic eye movement related potentials. In Physiological Research, 2007, vol. 56, no. 6, pp. 707-713. (2.093 - IF2006)

 

PILŠÁKOVÁ, Ľudmila - RIEČANSKÝ, Igor - JAGLA, Fedor. The physiological actions of isoflavone phytoestrogens. In Physiological Research, 2010, vol. 59, no. 5, p. 651-664. (1.430 - IF2009)


Súčasné projekty

 

APVV-14-0840: Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie, trvanie projektu: 01.07.2015 - 30.06.2019, hlavný riešiteľ: Igor Riečanský   Viac...

 

Projekt MZ SR 2012/52-SAV-2: Vplyv variability génov NOS1 a DAT1 na senzomotorický gating u človeka: implikácie pre etiopatogenézu schizofrénie, trvanie projektu: 1.1.2013 - 31.12.2016, hlavný riešiteľ: Igor Riečanský   Viac...

 

VEGA 2/0056/16: Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie, trvanie projektu: 1.1.2016 – 31.12.2018, hlavný riešiteľ: Igor Riečanský   Viac...

 

VEGA 2/0093/14: Filtrovanie senzorických informácií u osôb s genetickým rizikom schizofrénie, trvanie projektu: 1.1.2014 - 31.12.2016, hlavný riešiteľ: Fedor Jagla   Viac...


 

Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit, Department of Basic Psychological Research and Research Methods, Faculty of Psychology, University of Vienna
Spolupráca je zameraná na spoločné aktivity vo výskume vyšších funkcií mozgu. Vychádza z dlhoročnej profilácie oboch pracovísk a zahŕňa vzájomné využívanie metodologických zdrojov a dát, a kooperáciu výskumných aktivít.

Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity a Fakultnej nemocnice Brno
Spolupráca je zameraná na výskum patofyziológie psychických porúch. Súčasná spoločná výskumná aktivita sa sústreďuje na objasnenie patomechanizmov porúch vnímania pri schizofrénii.