PDF Tlačiť

 

Plynné transmitery: od základného výskumu po terapeutické aplikácie 


Program: COST,

Číslo projektu: COST BM1005,

Vedúci projektu: Andreas Papapetropoulos (University of Athens),

Vedúci projektu v ÚNPF SAV: Oľga Pecháňová,

Trvanie: 1.5.2011 - 1.5.2015

Anotácia:

Biologická a liečebná dôležitosť endogénne uvoľňovaného oxidu dusnatého (NO) bola ocenená v roku 1998 Nobelovou cenou za medicínu/fyziológiu. Dnes je jasné, že existuje niekoľko „gasotransmiterov“ vrátane NO, oxidu uhoľnatého (CO) a hydrogen sulfidu (H2S). V Európe je niekoľko skupín venujúcich sa danej problematike, tak sa sformovala Európska sieť, ktorá porovnáva jednotlivé vedomosti, myšlienky a odbornosť. Prospech takejto siete sa predpokladá na viacerých úrovniach: vedeckej, inovačno-technologickej a spoločenskej.

 

Späť