PDF Tlačiť
Aktivity pre verejnosť, mediálne výstupy a ohlasy

 

2016 

Science na N-tú: Prečo sme v strese? Diskusia v Nu Spirit Clube, Bratislava, 13.1.2016.

Hosťami debaty boli Iveta Bernátová, vedúca Laboratória neurohumorálnej regulácie hemodynamiky ÚNPF SAV a Martin Jakubek z Katedry psychológie Univezity Komenského.

viac (1) ...

viac (2) ...

 

O úlohe oxidu dusnatého

Tajný zradca v našich cievach (Zdravie.sk, 18.1.2016)

 

Rok vo vesmíre, Televízne noviny, TV Markíza, 2.3.2016

viac...

 

Výskum účinkov epikatechínu

Čokoláda nemusí byť iba nezdravým pokušením (Science.sk, 19.4.2016)

Dá sa čokoládou bojovať proti vysokému krvnému tlaku? (teraz.sk, 19.4.2016)

 

Ceny SAV za rok 2016 sú rozdané, 23.6.2016

viac...

 

Výskum procesov udržiavania rovnováhy postoja a chôdze

Keď sa mozog nedohodne so zmyslami a so svalmi, prichádza k pádom (sav.sk, 1.7.2016)

Slovenskí vedci skúmajú, ako človek stráca rovnováhu (SME.sk, 11.7.2016)

 

Obezita a prospešné látky v červenom víne, 31.7. 2016

viac...

 

Kvalitné červené víno môže chrániť pred obezitou, 3.8. 2016

viac...

 

 

2015

Výskum mozgových procesov empatie

Ako vnímame bolesť iných (sav.sk, 18.11.2015)

Vedci o vnímaní cudzieho utrpenia (Správy SAV, 6/2015, s. 21)

Rasizmus máme hlboko v mozgu, sme empatickejší k bolesti našich (SME.sk, 7.7.2015)
Naša reakcia: Denník SME nesprávne a (čo je podstatnejšie) spoločensky nebezpečne interpretoval výsledky nášho výskumu. Preferenciu príslušníkov vlastnej sociálnej alebo etnickej skupiny (tzv. ingroup favoritism) nie je možné stotožňovať s rasizmom. Podstatnou črtou rasizmu je diskriminácia príslušníkov inej rasy, či etnika. Skutočnosť, že ľudia vykazujú v istých ohľadoch preferenciu k osobám vlastného etnika nezakladá žiadny dôvod na diskrimináciu osôb iného etnika a v žiadnom prípade neospravedlňuje, ak niekto osobám iného etnika upriera tie práva, ktoré priznáva prislušníkom vlastného etnika.

 

Mestská časť Ružinov ocenila osobnosti, 11.12.2015

 viac..

 

Nové knižné publikácie z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV, 7.12.2015

viac (1) ...

viac (2) ...

  

Slovenskí vedci potvrdili ozdravujúce účinky vína, 4.12.2015

viac...

 

Ženy vo vede, La Slovaquie en direct Magazine en francais sur la Slovaquie, RTVS: Rádio Slovakia International, 01.12.2015

viac ...

 

Vedecky potvrdené, červené víno skutočne pomáha v boji proti kardiovaskulárnym ochoreniam 28.11.2015 

viac ... 

 

Slovenskí vedci potvrdili, že červené víno lieči, 25.11.2015

viac... 

 

Choroby z civilizácie prepája malá molekula oxidu dusnatého, 24.11.2015

viac...

 

Deň otvorených dverí na ÚNPF SAV v rámci akcie Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015 / Blok prednášok: „Ako funguje náš mozog?“ + Praktické ukážky merania fyziologických funkcií, 9. – 15. 11. 2015

viac ...

 

Funkcia rovnováhy postoja a chôdze človeka vo výskume, klinickej praxi a športe, 1.10. 2015

viac...

 

Špeciálne cvičenia môžu zlepšiť našu rovnováhu, Dennik N, 13.5. 2015

viac...

 

V akadémii vied pribudli vo vedení ženy, 1.4.2015

viac... 


Prednáška na Semmelweis Univesity, Budapest, 19.3.2015

viac... 

 

Nočná pyramída - RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc., Rádio Slovensko, 2.1.2015 

viac...

 

LAUDATIO -  MUDr. Fedor Jagla, CSc.

viac...

 

LAUDATIO - Prof. Vladislav Zikmund

viac...

 

Špičkové vedecké tímy a osobnosti SAV, ISBN 978-80-224-1375-6, str. 153-157

viac...

 

Nočná pyramída  - RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., Rádio Slovensko, 16.2.2015

viac...

 

 

2014

Hosť Vedy v CENTRE: Výbušnina ako liek alebo ako (o)chrániť srdce, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky,  27.11.2014

viac (1) ...

viac (2) ...

viac (3) ...

viac (4) ...

viac (5) ...

 

Týždeň vedy a techniky 2014, Prednášky o funkcii srdcovo-cievneho systému na Dni otvorených dverí ÚNPF SAV v rámci Týždňa vedy a techniky, Pohľad do vnútra cievy -z čoho sú cievy zložené, ako sa môžu cievy poškodiť,  13.11.2014

viac ...

 

Radšej hrozno ako mikroinfarkt? časpois Quark č. 11, VEDA V CENTRE , s. 38; prepis článku,  1.11.2014

viac...

 

Krvný tlak a čokoláda, 29.10.2014

viac...

 

Stojaté vody a ramená, dokumentárne video, 31.7.2014

viac...

 

Dokumentárny film o počítačových hrách "Cesta hrdinu", 3.6.2014

viac (1) ...

viac (2) ...

 

Kognitivna čajanka (Cognitive Tea Party) - Cognition and Emotions, Kavarna Mestnega muzeja, Ljubljana, 8.5.2014

viac...

 

Nudíte sa a potrebujete zážitok? Choďte maľovať, TV Markíza, relácia Reflex, 26.3.2014

viac...

 

Portréty - Dr. Vavrinec Szathmáry, CSc., Rádio Regina, 26.1.2014

viac...

 

 

2013

Početné bilaterálne projekty, Správy SAV, č. 11/2013

viac... 

 

Reportáž pre maďarskú televíziu TV2, 18.7. 2013

viac... 

 

Veda si raz poradí aj s tichými zabijakmi, 3.3. 2013

viac...  

 

Cekomat, Centrum excelentnosti pre výskum kompozitných materiálov 

viac... 

 

 

2012

V zdravej Európe zdravá ekonomika, 17.9. 2012

viac...

 

100 názorov, Boh, cirkev a smrť, 3.8. 2012

viac ...

 

Nočná pyramída - Ako funguje mozog, Rádio Slovensko, 18.3.2012

viac...

 

Ďalší Slováci v Európskej akadémii vied a umení, 5.3. 2012

viac...

 

Ďalší Slováci v Európskej akadémii vied a umení, 3.3. 2012, Časopis Čechu, Moravanu, Slezanu a Slováku na Novém Zélande, č. 3, marec 2012, roč. 23

viac... 

 

Ocenenia SAV si nedávno prevzali prof. Besterci, RNDr. Pecháňová a ďalší, 5.1 2012

viac... 

 

Rizikové faktory kardiometabolických chorôb u adolescentov na Slovensku v období dekády 2001-2010

viac... 

 

Webová stránka k projektu APVV:  "Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii"

viac...