PDF Tlačiť

 

Oddelenie neuro-kardiovaskulárnych interakcií 

 

Vedúca:

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

tel.: +421 2 3229 6020

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Vedeckí pracovníci:

MVDr. Andrej Barta, PhD.

RNDr. Martina Cebová, PhD.

MUDr. Pavol Janega, PhD.

RNDr. Jana Klimentová, PhD.

Mgr. Juraj Laco, PhD.

MUDr. Ján Lakota, CSc.

MUDr., RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.

RNDr. Stanislava Vranková, PhD.

Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.

MUDr. Pavol Janega, PhD.

 

Doktorandi:

Mgr. Michaela Košútová

Mgr. Jakub Benko

 

Laboranti:    

Jana Peťová

Branislava Bolgáčová

 

 

Laboratórium neuro-kardiovaskulárnych interakcií je zamerané na sledovanie tých signalizácií, ktoré ovplyvňujú mechanizmy kardiovaskulárneho systému prostredníctvom centrálnej a sympatikovej regulácie a vice-versa, na sledovanie tých metabolických procesov v srdci a cievach, ktoré môžu ovplyvniť činnosť centrálneho a sympatikového nervového systému. Laboratórium je zamerané hlavne na sledovanie signálnych dráh, ktoré vedú k zvýšenému krvnému tlaku a následnej hypertenzii a obezite. Sleduje vývoj hypertenzie a jej prevenciu a regresiu pomocou známych i novoobjavených antihypertenzívnych látok. Prispieva k poznaniu mechanizmov účinku antihypertenzív, a zároveň analyzuje aktívne látky, ktoré doposiaľ nie sú zaradené ako liečivá. Laboratórium sa ďalej zameriava na sledovanie spoločných mechanizmov metabolického syndrómu so špeciálnym pohľadom na vývoj hypertenzie v klastri metabolického syndrómu. Sleduje príspevok obezity, hyperlipidémie a hypercholesterolémie k vysokému krvnému tlaku a to na úrovni centrálnych i periférnych mechanizmov. Z látok, ktoré doposiaľ nie sú zaradené ako antihypertenzívne liečivá, sa laboratórium venuje analýze niektorých polyfenolických substancií, melatonínu a látok interferujúcich s renín angiotenzín aldosterónovým systémom (napr. agonista AT2 receptorov, renínový inhibítor, alebo potenciálne inhibítory renínového receptora). Využíva pritom experimentálne modely hypertenzie a metabolického syndrómu u potkanov. Ďalšou problematikou, ktorej sa laboratórium začalo venovať, je experimentálny model infarktu myokardu. Sleduje molekuly, ktoré majú multifunkčné vlastnosti v zmysle blokády, alebo zvrátenia patologického procesu infarktu i hypertenzie na rôznych úrovniach. Zameriava sa hlavne na analýzu účinkov NO a CO donorov na experimentálny infarkt myokardu a patofyziologické zmeny, ktoré ho sprevádzajú. V ostatnom čase sa Laboratórium venuje výskumu cielenej liečby, hlavne príprave, analýze a sledovaniu aktívnych antihypertenzívnych látok viazaných na nanonosiče a magnetické nanonosiče. V rámci výstupu do klinickej praxe je Laboratórium zamerané na sledovanie parametrov, ktoré determinujú hladiny oxidu dusnatého a reaktívnych foriem kyslíka pri kardiovaskulárnych a metabolických poruchách.

 

Vybrané publikácie od r. 2012

 

PECHÁŇOVÁ, Oľga - VARGA, Z.V. - CEBOVÁ, Martina - GIRICZ, Z. - PACHER, P. - FERDINANDY, Peter. Cardiac NO signalling in the metabolic syndrome. In British Journal of Pharmacology, 2015, vol. 172, no. 6, p. 1415-1433. (4.842 - IF2014).

 

KRUŽLIAK, Peter - KOVÁČOVÁ, Gabriela - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Therapeutic potential of nitric oxide donors in the prevention and treatment of angiogenesis-inhibitor-induced hypertension. In Angiogenesis, 2012, p. 1-7. (6.063 - IF2011).

 

ŠIMKO, Fedor - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - MATUŠKOVÁ, Jana - PELOUCH, Václav - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. Effects of captopril, spironolactone, and simvastatin on the cardiovascular system of non-diseased Wistar rats. In International journal of cardiology, 2015, vol. 190, p. 128-130. (4.036 - IF2014).

 

JANEGA, Pavol - KLIMENTOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - KOVÁCSOVÁ, Mária - VRANKOVÁ, Stanislava - CEBOVÁ, Martina - ČIERNA, Zuzana - MATÚŠKOVÁ, Zuzana - JAKOVLJEVIC, V. - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Red wine extract decreases pro inflammatory markers, nuclear factor-kappaB and inducible NOS, in experimental metabolic syndrome. In Food & Function, 2014, vol. 5, p. 2202-2206. (2.907 - IF2013).

 

KRUŽLIAK, Peter - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KARA, Tomáš. New perspectives of nitric oxide donors in cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation treatment. In Heart Failure Reviews, 2014, vol. 19, p. 383-390. (3.991 - IF2013).

 

PECHÁŇOVÁ, Oľga - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Peripheral and central effects of melatonin on blood pressure regulation. In International Journal of Molecular Sciences, 2014, vol. 15, p. 17920- 17937. (2.339 - IF2013).

 

BARTA, Andrej - JANEGA, Pavol - BABÁL, Pavel - MURÁR, E. - CEBOVÁ, Martina - PECHÁŇOVÁ, Oľga. The effect of curcumin on liver fibrosis in the rat model of microsurgical cholestasis. In Food & Function, 2015, vol. 6, no. 7, p. 2187-2193. (2.791 - IF2014).

 

KONDRASHOV, Alexey - VRANKOVÁ, Stanislava - DOVINOVÁ, Ima - ŠEVČÍK, Rudolf - PAROHOVÁ, Jana - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KOVÁCSOVÁ, Mária. The effects of new Alibernet red wine extract on nitric oxide and reactive oxygen species production in spontaneously hypertensive rats. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2012, vol. 2012, article ID 806285, 8 p. (2.841 - IF2011).

 

VANĚČKOVÁ, I. - VOKURKOVÁ, M. - RAUCHOVÁ, H. - DOBEŠOVÁ, Zdena - PECHÁŇOVÁ, Oľga - KUNEŠ, Jaroslav - VORLÍČEK, J. - ZICHA, Josef. Chronic antioxidant therapy lowers blood pressure in adult but not in young Dahl salt hypertensive rats: the role of sympathetic nervous system. In Acta Physiologica, 2013, vol. 208, p. 340-349. (4.382 - IF2012). (2013 - Current Contents).

 

 

Vybrané publikácie do r. 2012

 

AGOUNI, Abdelali - DUCLUZEAU, Pierre-Henri - BENAMEUR, Tarek - FAURE, Sébastien - SLÁDKOVÁ, Martina - DULUC, Lucie - LEFTHERIOTIS, Georges - PECHÁŇOVÁ, Oľga - DELIBEGOVIC, Mirela - MARTINEZ, Maria Carmen - ANDRIANTSITOHAINA, Ramaroson. Microparticles from patients with metabolic syndrome induce vascular hypo-reactivity via Fas/Fas-ligand pathway in mice. In PLoS ONE, 2011, vol. 6, no. 11, p. 1-11. (4.411 - IF2010).

 

Súčasné projekty

 

JRP 2014/5: Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty (BIOMAMI), zodpovedný riešiteľ: František Simančík (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV), trvanie projektu: 1.12.2014 - 30.11.2017

 

COST BM1203: The European Network on Oxidative Stress and Redox Biology Research (EU ROS), zodpovedný riešiteľ: Andreas Daibner (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), trvanie projektu: 1.6.2013 - 31.5.2016   Viac...

 

APVV-14-0932: Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme, zodpovedný riešiteľ: Oľga Pecháňová, trvanie projektu: 1.7.2015 - 30.6.2019   Viac...

 

VEGA 2/0195/15: Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami, zodpovedný riešiteľ: Oľga Pecháňová, trvanie projektu: 1.1.2015 - 31.12.2018   Viac...

 

VEGA 2/0165/15: Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie, zodpovedný riešiteľ: Stanislava Vranková, trvanie projektu: 1.1.2015 - 31.12.2017   Viac...

 

VEGA 2/0144/14: Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu, zodpovedný riešiteľ: Martina Cebová, trvanie projektu: 1.1.2014 - 31.12.2016   Viac...

 

VEGA 2/0137/16: Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme, zodpovedný riešiteľ: Ján Lietava (Lekárska fakulta UK), trvanie projektu: 1.1.2016 - 31.12.2018   Viac...

 

VEGA 1/0071/15: Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I(f) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonímom, zodpovedný riešiteľ: Fedor Šimko (Lekárska fakulta UK), trvanie projektu: 1.1.2015 - 31.12.2018   Viac...

 

Grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti: Kardiovaskulárne účinky nanoenkapsulovaného simvastatínu a koenzýmu Q10 pri experimentálnej hyperlipidémií, zodpovedný riešiteľ: Radoslava reháková, trvanie projektu: 27.11.2015 - 26.11.2018   Viac...

 

Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University Budapest

Identification miRNA of therapeutic and diagnostic value in endogenous cardioprotection by postconditioning in a clinically relevant swine model of myocardial infarction.

 

Fakulta lekárskych vied, Univerzita v Kragujevaci, Srbsko

Účinky inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón na kardiovaskulárny systém.

 

Physical Chemistry, School of Pharmacy and Biochemistry, University of Buenos Aires, Argentína

Účinky prírodných polyfenolických látok na hypertenziu a metabolický syndróm.