PDF Tlačiť

V piatok 30. Septembra 2016 sa ÚNPF SAV aktívne zúčastnil už desiateho festivalu vedy „ Noc výskumníkov“, ktorý sa konal v Starej tržnici na námestí SNP v Bratislave. Náš vedecký stánok niesol názov: „Prečo poznať krvný tlak?“. Stánok poskytol základné informácie o fungovaní srdcovo-cievneho systému a o jednom z najčastejších civilizačných ochorení – vysokom krvnom tlaku. Návštevníci si mohli pozrieť na obrázkoch z mikroskopov (svetelný, elektrónový, konfokálny), ale aj priamo v svetelnom mikroskope ako vyzerá zdravá či chorá cieva a boli pripravené aj korozívne preparáty cievneho systému. Záujemcovia si mohli dať zmerať krvný tlak, tep a parametre telesnej stavby – hmotnosť, obvod pása a podiel telesného tuku. Po vyhodnotení každý dostal tabuľkové spracovanie nameraných hodnôt. Vyšetrili sme vyše 150 dobrovoľníkov, dospelých aj detí. Bol pripravený kvíz s otázkami, pričom odpovede na otázky mohli účastníci získať z prezentovaných materiálov. Za správne zodpovedané otázky boli odmenení pexesom a informačným letáčikom o našom ústave, taktiež boli zaradení do tomboly o zaujímavé ceny (tlakomer, knihy, teplomer). Na stole si mohli účastníci poskladať puzzle z obrázkov zobrazujúcich cievny systém. Opakovane bolo púšťané video  vlastnej produkcie o fungovaní srdca a ciev.

 

 

 DSC 8641

DSC 8643

DSC 8689

DSC 8765

DSC 8768

DSC 8779

DSC 8786

DSC 8792

DSC 8820