Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti počas návštevy CEM SAV žiakmi základnej školy

Vedci z vybraných ústavov SAV (Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav polymérov, Centrum experimentálnej medicíny, Chemický ústav, Ústav anorganickej chémie a Centrum spoločenských a psychologických vied) v spolupráci s občianskym združením All4Science, o. z., a s podporou pracovnej skupiny Experimentálnej kardiológie SKS sa rozhodli zmapovať záujem o vedu na bežnej bratislavskej škole (Základná škola Pavla Marcelyho v Bratislave) a cez názory žiakov zistiť, čo by bolo vhodné zmeniť na klasickom vyučovaní, aby mali žiaci o štúdium seriózny záujem a postarali sa o modernú krajinu budúcnosti prostredníctvom poznania, kritického myslenia a rešpektu. Projekt Nájdi v sebe vedca sa konal už po tretí raz.

 

Príloha

Nakoľko zaujímavá bola pre teba návšteva na výskumnom ústave Slovenskej akadémie vied?
(Obr., kredit: A. Nozdrovická)