8th Miniconference of PhD. students

V pondelok, 10.6. sa na Ústave normálnej a patologickej fyziológie konal už ôsmy ročník konferencie s názvom “Miniconference of PhD. Students”. Toto podujatie slúži primárne ako tréningová skúsenosť prezentácie PhD. študentov z Centra experimentálnej medicíny. Na začiatku odznela “Invited talk” na ktorú prijala pozvanie Barbora Konečná, PhD. z Ústavu molekulárnej biomedicíny, a predniesla prednášku na tému “Extracellular DNA and exosomes”. Nasledovali jednotlivé príspevky a po ich vypočutí si študenti zvolili najlepšieho prednášajúceho spomedzi seba. Vecnú cenu si rozdelili Dominika Besterciová z ÚNPF a Eva Šimončičová z ÚEFT.

Cenu do súťaže venovala agentúra 2Fresh SK, zaoberajúca sa dizajnom digitálnych produktov.

Rovnako ďakujeme firmám Labo, Dôvera a KlientPro.

Zborník abstraktov si môžete prečítať tu.