Medzinárodná spolupráca

 

Osaka City University, Japonsko

Medical School

Druh spolupráce: medziústavná dohoda

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na sledovanie molekulových mechanizmov, ktoré môžu viesť k fibrotickým zmenám srdca u rôznych modelov vrátane experimentálnej hypertenzie a metabolického

syndrómu. 

 

L’Université Nantes Angers Le Mans (L’UNAM) and INSERM U1063, Angers, Francúzsko

Druh spolupráce: medziústavná dohoda

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na sledovanie vplyvu prírodných polyfenolov na vývoj a liečbu experimentálnej hypertenzie a remodeláciu kardiovaskulárneho a renálneho systému ako i na

analýzu účinkov polyfenolických látok na úrovni centrálneho nervového systému.

 

University of Kragujevac, Srbsko

Druh spolupráce: medziústavná dohoda, projekty programu Slovensko-Srbsko

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na sledovanie výskum v oblasti fyziológie a patofyziológie kardiovaskulárneho a nervového systému. Spolupráca tiež zahŕňa pedagogickú činnosť.

 

Universität Wien, Rakúsko

Fakulta psychológie, SCAN Unit

Druh spolupráce: medziústavná dohoda

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na výskum vyšších funkcií mozgu. Dr. Riečanský t.č. vedie na partnerskom pracovisku seminár z predmetu Biologické základy psychických funkcií a správania.

 

Charité-University Medicine, Berlin, Nemecko

Druh spolupráce: spoločné pracovisko

Charakteristika: Spoločné pracovisko je zamerané na spoluprácu pri analýze mechanizmov renín-angiotenzín-aldosterónovej dráhy.

 

University of Buenos Aires and CONICET, Argentína

School of Pharmacy and Biochemistry

Druh spolupráce: výskumná spolupráca, projekt programu SAS-CONICET

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na sledovanie účinkov prírodných polyfenolických látok v mechanizmoch zapojených do regulácie krvného tlaku a funkcie cievnej steny v hypertenzii.

 

Masarykova univerzita Brno, ČR

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika, I. neurologická klinika

Druh spolupráce: výskumná spoluprácaprojekt IGA MZ ČR NT/13437 „Mozeček, kognitivní dysfunkce a mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u dystonie a schizofrenie“

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na výskum patofyziológie psychických porúch a vyšších funkcií mozgu. V súčasnosti sa spoločný výskum sústreďuje na skúmanie patomechanizmov porúch

vnímania pri schizofrénii.

 

Oregon Health Sciences University, USA

 

Neurology Dept., Lab. of Posture Disorders

Druh spolupráce: medziústavná dohoda (2004-2009)

Charakteristika: Spolupráca bola zameraná na riešenie projektu s Prof. Fay B. Horak na tému: „Sensory Integration in Spatial Orientation for Stance and Gait“

 

Chang Gung Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan

 

Center for Translational Research in Biomedical Sciences

Druh spolupráce: výskumná spolupráca, projekt programu SAS-Taiwan

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na hľadanie nových prístupov v liečbe hypertenzie pomocou antioxidačnej génovej terapie.

 

Akadémia vied Českej republiky, Praha, ČR

 

Fyziologický ústav

Druh spolupráce: výskumná spolupráca

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na vyšetrenie mechanizmov zapojených do regulácie krvného tlaku v strese a na možnosti ich matematického modelovania.

 

Universidad Autonoma de Madrid, Španielsko

Faculty of Medicine

Druh spolupráce: výskumná spolupráca

Charakteristika: Spolupráca je zameraná na vyšetrenie funkcie a stavby cievnej steny v hraničnej a rozviniutej hypertenzii.