Knižnica

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV má ústavnú knižnicu, ktorej činnosť zabezpečuje Katrína Šoltésová.

Prehľad poskytovaných knižnično-informačných služieb:
– výpožičná služba pre pracovníkov ÚNPF SAV a iných ústavov SAV (ostatným sa služby poskytujú prezenčne)
– medziknižničná výpožičná služba vrátane reprografických služieb
– vyhľadávanie citovanosti, príp. spracovanie rešerší podľa potrieb pracovníkov ústavu
– evidencia publikačnej činnosti v programe ARL
– informačné služby

Knižničný fond

– knižničné jednotky spolu 5961
– prírastok knižničných jednotiek: cca 20 ročne

Zoznam časopisov BA129 v súbornom katalógu periodík

029361
ISSN platné: 1043-4046
štát: US Jazyk: eng
Advances in physiology education
Bethesda : American Physiological Society
Periodicita: 1x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1, no. 1 (June 1989)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1995-2001

 

009237
ISSN platné: 0002-1148
štát: FR Jazyk: fre
Agressologie :
Paris : Masson
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1 (Apr. 1960) – vol. 34, no. 4 (1993)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1984-1986, 1989

 

009432
ISSN platné: 0002-8703
štát: US Jazyk: eng
The American heart journal :
St. Louis : Mosby
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 1 (1925/26)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1955-1993

 

009448
ISSN platné: 0002-9149
štát: US Jazyk: eng
The American journal of cardiology /
New York : Excerpta Medica
Periodicita: 24x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1 (1958)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1962-1963, 1965-1992

 

009493
ISSN platné: 0002-9513
štát: US Jazyk: eng
The American journal of physiology
Bethesda : American Physiological Society
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1 (Jan 1898)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1959-1960, 1964-1992

 

009494
ISSN platné: 0363-6135
štát: US Jazyk: eng
American journal of physiology. . Heart and circulatory physiology
Bethesda : American Physiological Society
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1 (1977) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1994, 1996-2000

 

009629
ISSN platné: 0003-3197
štát: US Jazyk: eng
Angiology :
Roslyn : Westminster Publications, Inc
Periodicita: 8x ročne
Vychádza od-do: 1 (1950) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1956-1960, 1962-1967, 1969-1978

 

034189
ISSN platné: 1335-2253
štát: SK Jazyk: slo
Ateroskleróza :
Košice : Lekárska fakulta UPJŠ
Periodicita: 4x ročne
Vychádza od-do: Roč. 1, č. 1 (1997) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1997

 

010807
ISSN platné: 0300-8428
štát: DE Jazyk: eng
Basic research in cardiology
Darmstadt : Steinkopff
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. 68 (1973) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1973-1978

 

010874
ISSN platné: 0140-525X
štát: GB Jazyk: eng
Behavioral and brain sciences :
Cambridge : Cambridge University Press
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1, no. 1 (Mar. 1978)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1978-1996, 1998

 

011245
ISSN platné: 0303-6847
štát: CH Jazyk: eng
Blood vessels :
Basel : Karger
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: 11 (1974)-28 (1991)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1974-1981, 1984-1991

 

011422
ISSN platné: 0006-8950
štát: GB Jazyk: eng
Brain :
Oxford : Oxford University Press
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 1 (1878/79)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 021290000: 127.2004-134.2011

 

011420
ISSN platné: 0165-0173
štát: NL Jazyk: eng
Brain research reviews :
Amsterdam : Elsevier
Periodicita: 4x ročne
Vychádza od-do: 1 (1979)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1989-1993
R. 1993 iba č. 1-3

 

033912
ISSN platné: 0006-9248
štát: SK Jazyk: eng
Bratislava medical journal :
Bratislava : School of Medicine of Comenius University
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Roč. 1, č. 1 (1921) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1951-2012

 

012344
ISSN platné: 0008-4212
štát: CA Jazyk: eng
Canadian journal of physiology and pharmacology
Ottawa : National Research Council of Canada
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 42 (1964)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1970-1990

 

012416
ISSN platné: 0008-6312
štát: CH Jazyk: eng
Cardiology :
Basel : Karger
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: 55 (1970)—–
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1972, 1974-1978

 

012421
ISSN platné: 0008-6363
štát: GB Jazyk: eng
Cardiovascular research :
London : British Medical Association
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1 (1967)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE: BA129 21290000: 1969-1977, 1979-1993

 

012747
ISSN platné: 0009-7322
štát: US Jazyk: eng
Circulation :
Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins
Periodicita: 1x týždenne
Vychádza od-do: Vol. 1 (Jan. 1950)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1956-1978

 

012748
ISSN platné: 0009-7330
štát: US Jazyk: eng
Circulation research :
Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins
Periodicita: 24x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1953) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1956-1993, 1995-1998
R. 1998 iba č. 1-4

 

027668
ISSN platné: 0009-9287
štát: GB Jazyk: eng
Clinical science /
Oxford : Blackwell Scientific Publications
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 1 (1933) – 44 (1973)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1957-1973
R.1973 iba č.1-6

 

027570
ISSN platné: 0301-0538
štát: GB Jazyk: eng
Clinical science and molecular medicine /
Oxford : Blackwell Scientific Publications
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 45 (1973) – 55 (1978)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1973-1976

 

013300
ISSN platné: 0011-2240
štát: US Jazyk: eng
Cryobiology
San Diego : Society for Cryobiology
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: 1964 –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1971-1980

 

013350
ISSN platné: 1062-3108
štát: US Jazyk: eng
Current contents on diskette with abstracts . . Life sciences
Philadelphia : Thomson Reuters
Periodicita: 1x týždenne
Vychádza od-do: Vol. 34, issue 18 (May 6, 1991) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1992-1994
Vo fonde knižnice iba č.1-39/1994

 

013345
ISSN platné: 1062-3027
štát: US Jazyk: eng
Current contents on diskette. . Life science. J 1200 n
Philadelphia : Thomson Reuters
Periodicita: 1x týždenne
Vychádza od-do: Vol. 32, issue 5 (Jan. 30, 1989) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1989-1999

 

036367
ISSN platné: 1335-7360
štát: SK Jazyk: eng
Derma :
Bratislava : Spobad
Periodicita: 4x ročne
Vychádza od-do: Roč. 1, č. 1 (2001)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 2002-2010

 

014212
ISSN platné: 0013-4694
štát: NL Jazyk: eng
Electroencephalography and clinical neurophysiology
Amsterdam : Elsevier
Periodicita: 1x mesačne, priebežné číslovanie
Vychádza od-do: 1 (1949) – 109 (1998)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1991-1993

 

014213
ISSN platné: 0168-5597
štát: NL Jazyk: eng
Electroencephalography and clinical neurophysiology. . Evoked potentials
Limerick : Elsevier
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: 1 (1984)-109 (1998)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 80.1991, 84.1992, 88.1993

 

049835
ISSN platné: 0924-980X
štát: IE Jazyk: eng
Electroencephalography and clinical neurophysiology. . Electromyography and motor control
Shannon : Elsevier
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. (1991) – vol. 109 (1998)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 81.1991, 85.1992, 89.1993

 

014216
ISSN platné: 0301-150X
štát: BE Jazyk: eng
Electromyography and clinical neurophysiology :
Louvain : Nauwelaerts
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: 12 (1972)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1989-1993

 

061088
ISSN platné: 0301-4711
štát: NL Jazyk: eng
European journal of cardiology
Amsterdam : Elsevier
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 1 (1973/74) – 12 (1980/81)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1975-1980

 

050262
ISSN platné: 1090-3801
štát: GB Jazyk: eng
European journal of pain :
London : W.B. Saunders
Periodicita: 8x ročne
Vychádza od-do: 1 (1997)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 2004-2007
Vo fonde knižnice iba č.2, 5-6/2004, č.3-6/2005

 

014888
ISSN platné: 0014-4754
štát: CH Jazyk: eng
Experientia :
Basel : Birkhäuser
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1, Nr. 1 (15. Apr. 1945) – v. 52, no. 12 (Dec. 1996)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1965-1978

 

014905
ISSN platné: 0958-0670
štát: GB Jazyk: eng
Experimental physiology
Cambridge : Wiley-Blackwell
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 75, no. 1 (Jan. 1990)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1992, 1999-2012

 

014942
ISSN platné: 0892-6638
štát: US Jazyk: eng
The FASEB journal :
Bethesda : Federation of American Societies for Experimental Biology
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1, no. 1 (July 1987) —
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1987-1992

 

033966
ISSN platné: 1335-0498
štát: SK Jazyk: slo
Finančný spravodajca
Bratislava : Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Periodicita: Vychádza podľa potreby
Vychádza od-do: Roč. 1 (1967) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1999-2006

 

032899
ISSN platné: 0231-5882
štát: SK Jazyk: eng
General physiology and biophysics :
Bratislava : R and D print
Periodicita: 4x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1 (1982)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1982-1986, 1999-2010

 

017226
ISSN platné: 0167-5273
štát: NL Jazyk: eng
International journal of cardiology
Amsterdam : Elsevier Science
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: 1 (1981/82)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1981-1990

 

017766
ISSN platné: 0047-1828
štát: JP Jazyk: eng
Japanese circulation journal
Kyoto : Nihon Junkanki Gakkai
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 17, no. 3 (1953) – vol. 65 (2001)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1960-1963, 1966-1992

 

057139
ISSN platné: 0021-4868
štát: JP Jazyk: eng
Japanese heart journal
Tokyo : Japanese Heart Journal Association ; International Heart Journal Association
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1960)-vol. 45, no. 6 (2004)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1962-1978

 

017851
ISSN platné: 0021-7948
štát: FR Jazyk: fre
Journal de physiologie
Paris : Masson et Cie
Periodicita: 4x ročne
Vychádza od-do: T. 39, no. 1 (1946/47) – t. 85, no. 4 (1991/92)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE: BA129 21290000: 1972-1975, 1977-1978, 1986-1988

 

018187
ISSN platné: 0022-0736
štát: US Jazyk: eng
Journal of electrocardiology
Philadelphia : Churchill Livingstone
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1, no. 1 (1968) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1969-2000
Roky 1985-1986, 1994 sú neúplné

 

018190
ISSN platné: 0022-0744
štát: JP Jazyk: eng
Journal of electron microscopy /
Tokyo : Japanese Society of Electron Microscopy
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol 1 (1953) – vol. 8 (1960) ; vol. 9 (1960) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1971-1972, 1974-1990

 

018332
ISSN platné: 0022-1554
štát: US Jazyk: eng
Journal of histochemistry and cytochemistry :
Seattle : Histochemical Society
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1, no. 1 (Jan. 1953) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1991-1993

 

018348
ISSN platné: 0263-6352
štát: GB Jazyk: eng
Journal of hypertension :
London : Gower Medical Publishing
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 1 (1983) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1989-1993, 1999-2000, 2002-2004
R. 1999-2000 neúpl., chýba č.2, 6/1991, 6-12/2003, 10-12/2004

 

018495
ISSN platné: 0022-2720
štát: GB Jazyk: eng
Journal of microscopy /
Oxford : Blackwell
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 89 (1969) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1971-1978

 

018500
ISSN platné: 0022-2828
štát: GB Jazyk: eng
Journal of molecular and cellular cardiology /
London : Academic Press
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1 (Mar. 1970) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1974-1976, 1987-1988

 

018538
ISSN platné: 0022-3077
štát: US Jazyk: eng
Journal of neurophysiology
Bethesda : American Physiological Society
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1 (Jan. 1938)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1991-1993

 

018635
ISSN platné: 0022-3751
štát: GB Jazyk: eng
Journal of physiology
London : Cambridge University Press
Periodicita: 24x ročne
Vychádza od-do: No. 1 (1878)-vol. 473 (1993) ; vol. 474 (1994)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1970-1973, 1984-1985, 1994-2000
Roky 1970-1973 sú neúplné

 

019025
ISSN platné: 1018-1172
štát: CH Jazyk: eng
Journal of vascular research :
Basel : S. Karger
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: 29 (1992)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1992-1993, 1995-1998

 

019029
ISSN platné: 0957-4271
štát: NL Jazyk: eng
Journal of vestibular research :
Amsterdam : IOS Press
Periodicita: 4x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1, no. 1 (1990/91) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1990/91-1998
R. 1990/91 iba č.4, r.1994 iba č. 1-2, , r.1998 iba č. 1-2

 

020416
ISSN platné: 0026-2862
štát: US Jazyk: eng
Microvascular research :
Maryland Heights : Academic Press
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1 (June 1968/69)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1969-1993

 

021102
ISSN platné: 0028-0836
štát: GB Jazyk: eng
Nature :
London : Nature Publishing Group
Periodicita: 1x týždenne
Vychádza od-do: Vol. 1 (4. Nov. 1869/70)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1957-1961, 1965-1972, 1974-1975
R. 1957-1961, 1974-1975 sú neúplné

 

021248
ISSN platné: 0304-3940
štát: IE Jazyk: eng
Neuroscience letters :
Shannon : Elsevier
Periodicita: 1x týždenne
Vychádza od-do: Vol. 1 (July 1975) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1990-1992
< R.1990 neúplný, chýba č.1, roč.145/1992, chýba č.1, roč.146/1992>

 

029362
ISSN platné: 0886-1714
štát: US Jazyk: eng
News in physiological sciences :
Bethesda, MD : International Union of Physiological Sciences and the American Physiological Society
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1 ( Feb. 1986) – vol. 19 (June 2004)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1992, 1995, 1997-2001
R. 1999 neúpl.

 

022051
ISSN platné: 0304-3959
štát: NL Jazyk: eng
Pain :
Amsterdam : Elsevier
Periodicita: 21x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1 (Mar. 1975) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1995-2006

 

022354
ISSN platné: 0031-6768
štát: DE Jazyk: eng
Pfluegers Archiv :
Berlin : Springer
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 302 (1968) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1989-1992
R.1989 iba č.1-3, r.1990 iba č.1, 3-4

 

022371
ISSN platné: 0091-3057
štát: US Jazyk: eng
Pharmacology, biochemistry and behavior
Elmsford : Pergamon Journals
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: Vol. 1 (Jan./Feb. 1973) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1989-1990
R. 1989 neúpl.

 

004899
ISSN platné: 0369-9463
štát: CZ Jazyk: eng
Physiologia bohemoslovaca /
Praha : Academia
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Sv. 1, č. 1 (1952)-sv. 39, č. 6 (1990)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1962-1963, 1965, 1967-1969, 1971-1990

 

002741
ISSN platné: 0862-8408
štát: CZ Jazyk: eng
Physiological research :
Prague : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. 40 (1991) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1991-2012

 

022510
ISSN platné: 0031-9333
štát: US Jazyk: eng
Physiological reviews
Bethesda : American Physiological Society
Periodicita: 4x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1 (Jan. 1921) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1965-1973, 1990-1993

 

029363
ISSN platné: 0031-9376
štát: US Jazyk: eng
Physiologist :
Bethesda : American Physiological Society
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1 (Nov. 1957)—–
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1967-1976, 1999-2002

 

023093
ISSN platné: 0048-5772
štát: US Jazyk: eng
Psychophysiology :
Hoboken : Wiley-Blackwell
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: Vol. 1 (July 1964)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1990-1993

 

023094
ISSN platné: 0033-3174
štát: US Jazyk: eng
Psychosomatic medicine :
Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins
Periodicita: 6x ročne
Vychádza od-do: 1 (1939) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1987-1988
Uchovávanie: 3-5 r.

 

024417
ISSN platné: 0036-8075
štát: US Jazyk: eng
Science /
Washington : American Association for the Advancement of Science
Periodicita: 1x týždenne
Vychádza od-do: Vol. 1, no. 1 (July 3, 1880) – v. 3, no. 82 (Mar. 4, 1882) ; [New ser.] Vol. 1, no. 1 (Feb. 9, 1883) – v. 23, no. 581 (Mar. 23, 1894) ; [2nd ser.] v. 1, no. 1 (Jan. 4, 1895)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1965-1978, 1980-1981

 

003602
ISSN platné: 1211-3395
štát: CZ Jazyk: eng
Scripta medica Facultatis medicae Universitatis Brunensis Masarykianae
Brno : Faculty of Medicine, Masaryk University
Periodicita: 4x ročne
Vychádza od-do: Roč. 63, č. 1 (1990)-roč. 83, č. 2 (2010)
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1999-2010
Chýba č. 1/2004

 

025950
ISSN platné: 0166-2236
štát: NL Jazyk: eng
Trends in neurosciences
Amsterdam : Elsevier
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 1 (1978) –
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1991-1993
< R.1993 neúplný>

 

025951
ISSN platné: 0165-6147
štát: NL Jazyk: eng
Trends in pharmacological sciences :
Amsterdam : Elsevier Biomedical Press
Periodicita: 1x mesačne
Vychádza od-do: 1 (1979/80)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE:
BA129 21290000: 1991

 

004767
ISSN platné: 1210-6313
štát: CZ Jazyk: cze
Československá fyziologie :
Praha : Tigis
Periodicita: 4x ročne
Vychádza od-do: Roč. 42, č. 1 (1993)-
ROČNÍKY VO FONDE KNIŽNICE: BA129 21290000: 1993-2003