Administratívno-technický úsek

Vedúca:

Katarína Marcineková

E-mail: katarina.marcinekova@savba.sk

 

Pracovníci :

Branislava Bolgáčová

Mária Danižová

Gizela Gajdošíková

Ing. Jozef Kožík

Ľubica Máleková

Jana Peťová

Mgr. art. Maroš Schmidt

Katarína Šoltésová

Gabriel Világi

Alžbeta Világiová