Administratívno-technický úsek

Vedúca:

Katarína Marcineková

E-mail: katarina.marcinekova@savba.sk

 

Pracovníci :

Jana Peťová

Branislava Bolgáčová

Katarína Šoltésová

Alžbeta Világiová

Mgr. Zuzana Macsiczová

Mgr. art. Maroš Schmidt

Alojz Daniž

Mária Danižová

Ing. Jozef Kožík

Gizela Gajdošíková

Ľubica Máleková

Stanislava Škrátková