The effects of testosterone on the physiological response to social and somatic stressors.

V tejto štúdii sme skúmali úlohu testosterónu v stresovej odpovedi pomocou jednorazového podania tohto hormónu zdravým dobrovoľníkom. Zistili sme, že účinok testosterónu závisí od typu stresora: testosterón zvýšil aktiváciu sympatického autonómneho nervového systému vyvolanú somatickým stresorom, avšak znížil jeho aktiváciu vyvolanú sociálnym stresorom. Testosterón teda adaptívne reguluje stresovú odpoveď na základe špecifických charakteristík záťaže, ktorej jedinec čelí.

Celý článok môžete nájsť na https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104693