Stimulácia mozgu odhalila nové poznatky o sémantickej pamäti

Systém sémantickej kontroly reguluje vybavovanie poznatkov s pamäti podľa aktuálnych potrieb. Študovali sme mozgové mechanizmy tohto systému pomocou neinvazívnej transkraniálnej stimulácie jednosmerným prúdom (tDCS) a zistili sme, že stimulácia mozgovej kôry ľavého čelového laloka zlepšila inhibíciu obvyklých sémantických asociácií, avšak nie vybavovanie významovo súvisiacich pojmov alebo prepínanie medzi spôsobmi vybavovania. Naše výsledky ukazujú, že systém sémantickej kontroly nie je unitárny, ale zahŕňa odlišné kognitívne a nervové procesy. Ukazuje sa, že ľavá prefrontálna kôra zabezpečuje inhibičný sémantický riadiaci proces, ktorý buď adaptívne obmedzuje prístup k pamäťovým obsahom alebo potláča už vybavené obsahy z pamäti, ktoré nie sú v danom okamihu žiadúce alebo potrebné.

Na tejto štúdii pracovali naši kolegovia Martin Marko a Igor Riečanský.

Článok je dostupný na https://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.11.001