Nové projekty APVV

Naši kolegovia uspeli v žiadostiach o výskumné granty v rámci všeobecnej výzvy APVV vyhlásenej koncom roku 2019.

Dr. Igorovi Riečanskému spolu s kolektívom Oddelenia behaviorálnej neurovedy bol prijatý projekt s názvom „Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií“.

Dr. Soňa Čačányiová a jej Oddelenie cievnej patofyziológie sa zas budú podielať na projekte „Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia“, ktorého hlavným riešiteľom je Dr. Karol Ondriaš z Biomedicínskeho centra SAV.

Riešenie týchto projektov bude realizované v rokoch 2020-2024.