Natural Psychoplastogens As Antidepressant Agents

Psilocybín – jeden z najpreskúmanejších psychoplastogénov.

Našim kolegom Jakubovi Benkovi a Stanislave Vrankovej vyšla v časopise Molecules práca pod názvom „Natural Psychoplastogens As Antidepressant Agents„. V práci popisujú účinky novej kategórie látok, zvanej psychoplastogény. Patria medzi ne klasické psychedeliká, ketamín, či 7,8-dihydroxyflavón. Tieto látky sú schopné vyvolať rýchly a robustný neuroplastický efekt spolu so zmenou konektivity nervových sietí. Neuroplasticita zohráva významnú úlohu v rozvoji mentálnych porúch vrátane depresie, pri ktorej dochádza k jej poklesu v rôznych častiach mozgu. Napríklad bola zistená nízka konektivita medzi frontálnou kôrou a amygdalou, čo má za následok vysokú reaktivitu na stresové podnety u pacientov s depresiou. Ďalej sa zistilo, že tieto látky sú na rozdiel od bežných antidepresív schopné navodiť neuroplasticitu prakticky okamžite a patologické zmeny tak napraviť. V súčasnosti prebieha niekoľko klinických štúdií, ktoré skúmajú účinky týchto látok ako potenciálnu liečbu depresie, post-traumatickej stresovej poruchy, či závislostí. Autori sa vo svojom laboratóriu venujú skúmaniu práve 7,8-dihydroxyflavónu, a výsledky svojho výskumu budú publikovať čoskoro.