Nový článok v Scientific Reports.

Človek počas života akumuluje a usporadúva veľké množstvo poznatkov o svete. Disponuje komplexnými mentálnymi predstavami, konceptami a bohatým lexikónom, ktoré spolu tvoria tzv. sémantickú pamäť. V našom výskume sme sa zamerali na otázku ako je sémantická pamäť implementovaná v ľudskom mozgu. Skúmali sme mozgové procesy, ktoré nám umožňujú vybaviť si poznatky a predstavy z pamäti alebo ich naopak potlačiť a selektovať, v závislosti od toho, či ich potrebujeme. Našu pozornosť sme zvlášť upriamili na rytmickú mozgovú činnosť, tzv. oscilačnú aktivitu mozgu (jej prejavom je napríklad elektroencefalogram), ktorej funkčný význam je málo objasnený. V našej štúdii sme mozgovú oscilačnú aktivitu priamo ovplyvňovali pomocou špecifickej neurostimulačnej metódy – neinvazívnej stimulácie mozgu striedavým prúdom. Touto metódou sme preukázali, že moduláciou oscilácií v pásme theta (6 Hz) v kľúčových oblastiach ľavej mozgovej hemisféry je možné ovplyvniť schopnosť vyvolať významovo súvisiace poznatky alebo schopnosť potlačiť poznatky, ktoré nie sú pre danú situáciu relevantné. Naše výsledky naznačujú, že oscilačná aktivita v theta pásme zohráva dôležitú úlohu v sémantickej pamäti a myslení. Tieto výsledky by tiež mohli napomôcť tvorbe nových účinných terapeutických metód určených pre povzbudenie alebo nápravu znížených poznávacích funkcií človeka.

Pôvodný článok nájdete na https://www.nature.com/articles/s41598-019-53813-y