Actual conferences
Archive of conferences

8th International Congress of Pathophysiology

 

The 10th International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases

 

8th International Posture Symposium

 

Joint Meeting of the Slovak and Serbian National Physiological Societies

Dátum a miesto: 15.-18.5.2016, Smolenice,

Predseda organizačného výboru: Oľga Pecháňová

 

9. International Symposium Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases

Dátum a miesto: 13.-16.9.2016, Vrsar, Chorvátsko

Predseda organizačného výboru: Iveta Bernátová

 

25. Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016

Dátum a miesto: 21.-23.9.2016, Bratislava

Predseda organizačného výboru: Fedor Jagla

 

44. Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie: 400 rokov kardiovaskulárneho výskumu – pocta W. Harveymu

Dátum a miesto: 17.-19.10.2016, KCAcademia, Stará Lesná

Predseda organizačného výboru: Iveta Bernátová