Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

Autor: JB

Naši kolegovia uspeli v žiadostiach o výskumné granty v rámci všeobecnej výzvy APVV vyhlásenej koncom roku 2019. Dr. Igorovi Riečanskému spolu s kolektívom Oddelenia behaviorálnej neurovedy bol prijatý projekt s názvom „Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií“. Dr. Soňa Čačányiová a jej Oddelenie cievnej patofyziológie sa zas budú podielať na projekte „Štúdium biologických účinkov […]

Read more

V tejto štúdii sme skúmali úlohu testosterónu v stresovej odpovedi pomocou jednorazového podania tohto hormónu zdravým dobrovoľníkom. Zistili sme, že účinok testosterónu závisí od typu stresora: testosterón zvýšil aktiváciu sympatického autonómneho nervového systému vyvolanú somatickým stresorom, avšak znížil jeho aktiváciu vyvolanú sociálnym stresorom. Testosterón teda adaptívne reguluje stresovú odpoveď na základe špecifických charakteristík záťaže, ktorej […]

Read more

Našim kolegom Jakubovi Benkovi a Stanislave Vrankovej vyšla v časopise Molecules práca pod názvom „Natural Psychoplastogens As Antidepressant Agents„. V práci popisujú účinky novej kategórie látok, zvanej psychoplastogény. Patria medzi ne klasické psychedeliká, ketamín, či 7,8-dihydroxyflavón. Tieto látky sú schopné vyvolať rýchly a robustný neuroplastický efekt spolu so zmenou konektivity nervových sietí. Neuroplasticita zohráva významnú […]

Read more

„Na hlavy dali ľuďom elektródy, aby skúmali pamäť. Ako mozog „vyrába“ myseľ, je jedna z najväčších záhad, vraví vedec. Výskumu sa zúčastnilo osemnásť dobrovoľníkov. Na hlavu v oblasti ľavej mozgovej hemisféry im pripojili vodivé elektródy a zapli slabý striedavý prúd s frekvenciou 6 hertzov (Hz). Slovenskí vedci zo SAV tak skúmali neurobiologickú podstatu sémantickej pamäti.“ https://dennikn.sk/1691734/na-hlavy-dali-ludom-elektrody-aby-skumali-pamat-ako-mozog-vyraba-mysel-je-jedna-z-najvacsich-zahad-vravi-vedec/

Read more

Človek počas života akumuluje a usporadúva veľké množstvo poznatkov o svete. Disponuje komplexnými mentálnymi predstavami, konceptami a bohatým lexikónom, ktoré spolu tvoria tzv. sémantickú pamäť. V našom výskume sme sa zamerali na otázku ako je sémantická pamäť implementovaná v ľudskom mozgu. Skúmali sme mozgové procesy, ktoré nám umožňujú vybaviť si poznatky a predstavy z pamäti alebo ich naopak potlačiť a selektovať, v závislosti […]

Read more

Už po štvrtýkrát sa pracovníci Centra experimentálnej medicíny (CEM) Slovenskej akadémie vied (SAV) Ústavu normálnej a patologickej fyziológie a Ústavu pre výskum srdca (s podporou Ústavu farmakológie a toxikológie) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave zúčastnili Európskej noci výskumníkov 2019 (ENV), kde svojím návštevníkom prezentovali vedecký výskum zameraný na srdcovo-cievny a posturálny systém, tentokrát s názvom „Ži […]

Read more

Predposledný júnový týždeň sa skupina piatich pracovníkov ÚNPF, CEM SAV zúčastnili II. ročníka popularizačnej akcie Slovenskej akadémie vied, ktorá sa uskutočnila na Primaciálnom námestí pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla (bližšie informácie v článku Víkend so SAV 2019 a Víkend so SAV ponúkol skvelú atmosféru). Pracovníci sa zamerali na prevenciu niektorých civilizačných ochorení, najmä na vysvetľovanie príčin a […]

Read more

Vedci z vybraných ústavov SAV (Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav polymérov, Centrum experimentálnej medicíny, Chemický ústav, Ústav anorganickej chémie a Centrum spoločenských a psychologických vied) v spolupráci s občianskym združením All4Science, o. z., a s podporou pracovnej skupiny Experimentálnej kardiológie SKS sa rozhodli zmapovať záujem o vedu na bežnej bratislavskej škole (Základná škola Pavla Marcelyho v Bratislave) a cez názory žiakov zistiť, čo […]

Read more