Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

Autor: JB

„Na hlavy dali ľuďom elektródy, aby skúmali pamäť. Ako mozog „vyrába“ myseľ, je jedna z najväčších záhad, vraví vedec. Výskumu sa zúčastnilo osemnásť dobrovoľníkov. Na hlavu v oblasti ľavej mozgovej hemisféry im pripojili vodivé elektródy a zapli slabý striedavý prúd s frekvenciou 6 hertzov (Hz). Slovenskí vedci zo SAV tak skúmali neurobiologickú podstatu sémantickej pamäti.“ https://dennikn.sk/1691734/na-hlavy-dali-ludom-elektrody-aby-skumali-pamat-ako-mozog-vyraba-mysel-je-jedna-z-najvacsich-zahad-vravi-vedec/

Read more

Človek počas života akumuluje a usporadúva veľké množstvo poznatkov o svete. Disponuje komplexnými mentálnymi predstavami, konceptami a bohatým lexikónom, ktoré spolu tvoria tzv. sémantickú pamäť. V našom výskume sme sa zamerali na otázku ako je sémantická pamäť implementovaná v ľudskom mozgu. Skúmali sme mozgové procesy, ktoré nám umožňujú vybaviť si poznatky a predstavy z pamäti alebo ich naopak potlačiť a selektovať, v závislosti […]

Read more

Už po štvrtýkrát sa pracovníci Centra experimentálnej medicíny (CEM) Slovenskej akadémie vied (SAV) Ústavu normálnej a patologickej fyziológie a Ústavu pre výskum srdca (s podporou Ústavu farmakológie a toxikológie) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave zúčastnili Európskej noci výskumníkov 2019 (ENV), kde svojím návštevníkom prezentovali vedecký výskum zameraný na srdcovo-cievny a posturálny systém, tentokrát s názvom „Ži […]

Read more

Predposledný júnový týždeň sa skupina piatich pracovníkov ÚNPF, CEM SAV zúčastnili II. ročníka popularizačnej akcie Slovenskej akadémie vied, ktorá sa uskutočnila na Primaciálnom námestí pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla (bližšie informácie v článku Víkend so SAV 2019 a Víkend so SAV ponúkol skvelú atmosféru). Pracovníci sa zamerali na prevenciu niektorých civilizačných ochorení, najmä na vysvetľovanie príčin a […]

Read more

Vedci z vybraných ústavov SAV (Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav polymérov, Centrum experimentálnej medicíny, Chemický ústav, Ústav anorganickej chémie a Centrum spoločenských a psychologických vied) v spolupráci s občianskym združením All4Science, o. z., a s podporou pracovnej skupiny Experimentálnej kardiológie SKS sa rozhodli zmapovať záujem o vedu na bežnej bratislavskej škole (Základná škola Pavla Marcelyho v Bratislave) a cez názory žiakov zistiť, čo […]

Read more

V pondelok, 10.6. sa na Ústave normálnej a patologickej fyziológie konal už ôsmy ročník konferencie s názvom “Miniconference of PhD. Students”. Toto podujatie slúži primárne ako tréningová skúsenosť prezentácie PhD. študentov z Centra experimentálnej medicíny. Na začiatku odznela “Invited talk” na ktorú prijala pozvanie Barbora Konečná, PhD. z Ústavu molekulárnej biomedicíny, a predniesla prednášku na […]

Read more

Našim kolegom vyšiel článok v časopise Neurochemistry International s názvom „Behavioral alterations induced by post-weaning isolation rearing of rats are accompanied by reduced VGF/BDNF/TrkB signaling in the hippocampus“. Podarilo sa im zistiť, že: sociálna izolácia po odstave, vedie k zníženinu signalizácie cez VGF/BDNF/TrkB izolácia znižuje úroveň nNOS mRNA v hippokampe tieto zmeny sú na úrovni mRNA […]

Read more

Najnovšia publikácia v časopise Nature analyzuje regionálne a globálne trendy vo výskyte obezity od roku 1985 do roku 2017 na základe údajov zo 200 krajín.  Štúdiu vypracovala skupina “NCD Risk Factor Collaboration”, ktorá je koordinovaná WHO (Centrum spolupráce pre epidemiológiu na Imperial College v Londýne). Na tvorbe tejto štúdie sa podieľala aj RNDr. V. Regecová […]

Read more