Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

O NÁS

Ústav normánej a patologickej fyziológie (ÚNPF) je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. V centre záujmu ústavu sú problémy hypertenzie a cirkulácie krvi, štruktúra kardiovaskulárneho systému, sociálny stres, procesy spracovania informácií v ľudskom mozgu a ich zmeny pri rôznych chorobách a poruchách, mechanizmy udržiavania rovnováhy postoja a možnosti modelovania procesov v nervovom a kardiovaskulárnom systéme. Pri výskume spolupracujeme s viacerými vedeckými a klinickými pracoviskami na Slovensku aj zahraničí.
Viac >>

Aktuality

Zamestnanci CEM SAV v rámci projektu „Nájdi v sebe vedca“ otvorili brány poznania žiakom ZŠ

Ústavy Centra experimentálnej medicíny SAV v spolupráci s pracovnou skupinou Experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) a s Ústavom materiálov a mechaniky strojov, Ústavom polymérov, Chemickým ústavom, Ústavom anorganickej chémie a Centrom spoločenských a psychologických vied SAV aj v tomto roku úspešne odštartovali projekt s príznačným názvom Nájdi v sebe vedca.

Nový článok

Našim kolegom, Dr. Markovi, Dr. Riečanskému a doktorandovi Michalkovi, vyšiel článok s názvom „Remote associates test: An empirical proof of concept“. Cieľom tejto metodickej štúdie bolo overiť kľúčové psychometrické a konceptuálne predpoklady testu RAT (Remote Associates Test), ktorý je určený na posudzovanie kognitívnej flexibility. Zároveň v nej predstavujú novú metódu ACT (Associative Chain Test), ktorá […]