Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
ÚSTAV NORMÁLNEJ A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE

O NÁS

Ústav normánej a patologickej fyziológie (ÚNPF) je zameraný na základný výskum v oblasti experimentálnej medicíny, predovšetkým normálnej a patologickej fyziológie so zreteľom na kardiovaskulárny a nervový systém. V centre záujmu ústavu sú problémy hypertenzie a cirkulácie krvi, štruktúra kardiovaskulárneho systému, sociálny stres, procesy spracovania informácií v ľudskom mozgu a ich zmeny pri rôznych chorobách a poruchách, mechanizmy udržiavania rovnováhy postoja a možnosti modelovania procesov v nervovom a kardiovaskulárnom systéme. Pri výskume spolupracujeme s viacerými vedeckými a klinickými pracoviskami na Slovensku aj zahraničí.
Viac >>

Aktuality

Publikácia našej kolegyne v Nature

Najnovšia publikácia v časopise Nature analyzuje regionálne a globálne trendy vo výskyte obezity od roku 1985 do roku 2017 na základe údajov zo 200 krajín.  Štúdiu vypracovala skupina “NCD Risk Factor Collaboration”, ktorá je koordinovaná WHO (Centrum spolupráce pre epidemiológiu na Imperial College v Londýne). Na tvorbe tejto štúdie sa podieľala aj RNDr. V. Regecová […]

Zamestnanci CEM SAV v rámci projektu „Nájdi v sebe vedca“ otvorili brány poznania žiakom ZŠ

Ústavy Centra experimentálnej medicíny SAV v spolupráci s pracovnou skupinou Experimentálnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) a s Ústavom materiálov a mechaniky strojov, Ústavom polymérov, Chemickým ústavom, Ústavom anorganickej chémie a Centrom spoločenských a psychologických vied SAV aj v tomto roku úspešne odštartovali projekt s príznačným názvom Nájdi v sebe vedca.

Nový článok

Našim kolegom, Dr. Markovi, Dr. Riečanskému a doktorandovi Michalkovi, vyšiel článok s názvom „Remote associates test: An empirical proof of concept“. Cieľom tejto metodickej štúdie bolo overiť kľúčové psychometrické a konceptuálne predpoklady testu RAT (Remote Associates Test), ktorý je určený na posudzovanie kognitívnej flexibility. Zároveň v nej predstavujú novú metódu ACT (Associative Chain Test), ktorá […]